Cabassi Oy

Kotimainen ja vastuullinen kassivaihtoehto

Vastuullisuus on meillä selkärangassa. Tekemisemme ja tapamme elää ja olla pohjaa haluumme toimia oikein niin toisia ihmisiä kuin ympäristöä kohtaan. Pari vuotta sitten (2020) sanallistimme toiminta-ajatustamme ympäristö- ja vastuullisuuslupaukseksi. Pyrimme jatkossa kertomaan paremmin tekemisestämme eli emme ole asian suhteen vielä ollenkaan täydellisiä. Jostain on kuitenkin hyvä aloittaa. 

Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda2030) kolme keskeistä kohtaa, jotka ohjaavat toimintaamme. Haluamme edistää tavoitteista erityisesti:

Vastuullisuus-Agenda-2030

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Haluamme olla hyvä työpaikka työntekijöillemme ja yhteistyökumppani sidosryhmillemme. Toimimme lakien, säädösten ja työehtosopimusten mukaan. Perheyrityksenä meitä on arjessa aina ohjannut ajatus, että yritystoiminta on ihmisten välistä toimintaa. On mukavampaa tehdä töitä ja yhteistyötä kivojen ihmisten kanssa. Uskomme, että reilu tapa tehdä, toimia ja näyttää esimerkkiä mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan. Se luo työtä ja hyvinvointia työntekijöille, omistajille ja sidosryhmille.

Vastuullinen kuluttaminen

Valmistamme paperikasseja, joita käytetään pakkaamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Siis kulutukseen. Haluamme tehdä kassit ympäristön kannalta järkevästi ja tarjota vastuullisen paperikassivaihtoehdon. Varmistamme, että paperin raaka-aine tulee vastuullisesti kasvatetuista metsistä. Tarkastelemme toimintaamme ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme. Tavoittelemme parempaa ja haluamme tehdä voitavamme. Tavoitteemme on, että emme valmista turhia paperikasseja ja kassit kierrätetään käytön jälkeen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ilmastoteot

Positiivisten ilmastotekojen tekeminen on kaikkien vastuulla. Myös meidän. Olemme valinneet tehtaalla käytettäväksi sähköksi Suomessa tuotetun tuulivoiman. Se on pienentänyt hiilijalanjälkemämme huomattavasti. Vaihdoimme myös tehtaan valaistuksen energiatehokkaammaksi ja näin säästämme vuodessa sähköä n. 20 MWh. Pienistä teoista tulee yhdessä isoja tekoja.

Toimimalla oikein toisia ihmisiä ja ympäristö kohtaan, lupaamme asiakkaillemme:​

Valitsemalla Cabassin kotimaisen paperikassin voit olla hyvillä mielin. Toimimme ympäristöviisaasti ja valitsemme saatavilla olevan tiedon ja kertyneen kokemuksen perusteella toimintatavat, raaka-aineet ja yhteystyökumppanit niin, että ne ovat toimialan mittapuulla vähintään hyviä ja mielellään parhaita vaihtoehtoja. Kun opimme ja saamme lisää tietoa, parannamme tapaamme toimia ja pyrimme kohti parempaa.

Kerromme avoimesti toiminnastamme ja autamme kassien järkevässä käytössä ja kierrätyksessä. Lupaamme, että toimimalla kanssamme, voit hyvällä omalla tunnolla kertoa asiakkaillesi ja sidosryhmillesi, että paperikassisi on valmistettu vastuullisesti Suomessa.

Sanojen lisäksi tekoja

Jotta ympäristö – ja vastuullisuuslupaus ei jää vain sanahelinäksi, olemme aloittaneet toimenpiteitä, joilla voimme muuttaa tekemistämme entistä paremmaksi.

Olemme ottaneet käyttöön Ekokompassi-ympäristö-järjestelmän, joka on PK-yrityksille tarkoitettu ympäristöohjelma. Se tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ympäristövaikutusten hallintaan ja auttaa meitä kiinnittämään huomiota toiminnassamme merkityksellisiin kohtiin. Järjestelmä on ollut meillä käytössä vuodesta 2020 ja sen ohjauksessa pyrimme kohti parempia toimintatapoja. Lisätietoja järjestelmästä löydät www.ekokompassi.fi

Esimerkkinä ympäristöviisaasta toiminnasta on loisteputkivalaistuksen vaihtaminen led-valaistukseen. Vaihdoimme jo vuosien 2016 – 2018 aikana tehtaamme valaistuksen ledeiksi ja se vähensi energiankulutusta Valkeakosken tehtaalla n. 20 MWh (vastaa n. 55 jääkaappipakastimen vuosittaista kulutusta). Määrä on yksittäin pieni, mutta ajattelemme, että kaikki pienet teot merkitsevät.

Jatkoimme energiaan liittyviä toimia syksyllä 2020, kun vaihdoimme tehtaalla käytetyn sähkön kotimaiseen tuulivoimaan. Tuulivoiman CO2-päästöt ovat tämän hetkisistä sähköntuotannon tavoista parasta eli matalinta tasoa.

Puukuitu vastuullisesti hoidetuista metsistä

Paperikassin tärkein raaka-aine on luonnollisesti paperi. Meille on tärkeää, että käyttämiemme paperilaatujen puuraaka-aine tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä.

FSC-sertifikaatti on ollut käytössämme vuodesta 2022 (SCS-COC-008872). FSC-sertifioitua metsää hoidetaan suunnitelmallisesti ja pelisääntöjen noudattamista valvotaan puolueettomilla auditoinneilla. Näin varmistetaan, että metsä kasvaa ja sitoo hiiltä parhaalla mahdollisella tavalla. FSC-sertifioidussa metsässä huolehditaan myös siitä, että luonnon monimuotoisuus säilyy.

10000
kiloa kassipaperia
0
kilometriä paperinarua
1000
pakkauslaatikkoa
10000
kWh sähköä tehtaalla